ایران/ پرش ببر خانگی از خودرو صاحبش در یکی از خیابان های شهر «ایوانوو» شمال روسیه رانندگان و رهگذران را شوکه کرد.پرش این ببر و فرار وی از خودرو صاحبش با واکنش های زیادی روبرو شده است.
برخی آن را شیرین کاری یک سیرک برای جلب توجه و جلب مشتری توصیف کرده و برخی نیز حضور این حیوان را به صورت ناگهانی در خیابان خطرناک توصیف کرده اند و دسته ای نیز این موضوع را به ثروتمندان روسی نسبت داده اند که ظرف سالهای گذشته گربه های وحشی را به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید