آخرین خبر/ توی چالش مادرها و پدرها با دستشون ضربه‌ای به دیوار می‌زنند و صدای برخورد ایجاد می‌کنند. بعد سر بچه رو ناز می‌کنند و با گفتن عباراتی مثل آخی دردت گرفت؟ ای وای سرت خورد به دیوار! گریه نکن زود خوب میشه! به بچه ها القا می کنند که سرشون واقعا به دیوار برخورد کرده و درد میکنه. جالب اینجاست که بچه ها هم باور میکنند و می زنند زیر گریه.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید