آخرین خبر/ دو شاهزاده در مصر بودند.
یکی علم اندوخت و دیگری مال اندوخت .
عاقبت الامر آن یکی علامه عصر گشت و این یکی سلطان مصر شد.
پس آن توانگر با چشم حقارت در فقیه نظر کرد و گفت من به سلطنت رسیدم و تو هم چنان در مسکنت بماندی.
گفت ای برادر، شکر نعمت حضرت باری تعالی بر من واجب است که میراث پیغمبران یافتم و تو میراث فرعون و هامون که در حدیث نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) آمده العلماء ورثه الانبیاء یعنی علما وارثان پیامبران اند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید