حوزه/ کتاب «واژه های اخلاقی از اصول کافی» اثری از مرحوم آیت الله علی مشکینی است که در آن، نکاتی زیبا و قابل استفاده پیرامون مباحث مختلف اخلاقی آمده و «آخرین خبر» منتخبی از این نکات را در شماره های گوناگون تقدیم علاقمندان می نماید.

*‌ دوستى و دشمنى براى خدا

1. امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر که براى خدا دوستى و دشمنى کند و (از دارایى خود) بخشش نماید، از کسانى است که ایمانش کامل است.

2. از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد: آیا حب و بغض از ایمان است؟ فرمود: مگر ایمان چیزى جز حب و بغض است.

3. امام باقر (علیه السلام) فرمود: هر گاه خواهى بدانى در تو خیرى هست، به قلب خود نظر کن، اگر اهل طاعت خدا را دوست و اهل معصیت خدا را دشمن دارد، در تو خیر است و خدا هم تو را دوست دارد، و اگر اهل طاعت خدا را دشمن و اهل معصیت خدا را دوست دارد، در تو خیر نیست و خدا دشمنت دارد و آدمى با کسى (همراه) است که او را دوست مى دارد.

4. امام صادق (علیه السلام) فرمود: هر که براى دین دوستى و دشمنى نمى کند، دین ندارد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید