آخرین خبر/ و در آخر در این‌ کهکشان بی انتها ما به حدی کوچکیم که به هیچ میل میکنیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید