آخرین خبر/ مجموعه ای تاریخی در استان خراسان رضوی با عنوان آسیاب های بادی در نشتیفان مشهد واقع است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید