آخرین خبر/ در حاشیه پاسخ ظریف به پرسش خبرنگاران در خصوص سرنگونی پهپاد ایرانی.

بر گرفته ار صفحه مهرداد خان.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید