آخرین خبر/ اولین واکنش ملکه انگلیس بعد از توقیف نفتکش.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید