آخرین خبر/ هنرمند ساکن پنسیلوانیا اسکات ویشارت آثار چوبی‌اش را توام با رنگ و رزین می‌آفریند.
کره‌های کوچک او بسیار محبوب هستند‌.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید