خراسان/ ای که با فیس اپ شدی پیر و کهنسال و خمود
این برای یک سری از ما شگفتی هم نبود
هر سری با دیدن نرخ تورم از قضا
چند سالی می‌رود بر روی نرخ سن ما
مرغ و میوه، گوشت پر زد رفت تا آن‌جای دور
هر جوانی می‌شود پایش یهو نزدیک گور
وضع ماشین این اواخر هم عجیب است و غریب
عمر ما با دیدن نرخش رود بر روی شیب
پول دانشگاه و مهد و مدرسه مازاد شد
عمر ما در راه قرض و قسط‌ها بر باد شد
قیمت مسکن که غول بد ادای آخر است
نقش آن هم از برای سن ما بالابر است
این اداها کهنه باشد از برای نسل ما
ما بلاتکلیف‌های ارشد پا در هوا
کاش می‌شد دکمه‌ای هم بود عکس این مسیر
باز می‌شد تا جوان باشد دل مایوسِ پیر!
سحر بهجو


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید