اسپوتنیک/ معمای جستجوی گربه و پاندا برای 85 درصد کاربران اینترنت خیلی دشوار بود.
به نقل از رسانه های بریتانیا، معمای جستجوی گربه و پاندا برای 85 درصد کاربران اینترنت خیلی دشوار بود.
به کاربران اینترنت پیشنهاد شد گربه و پاندا را در عکس منتشره در شبکه اینترنت پیدا کنند تا سطح توجه آنها با حل این پازل مشخص شود. برای حل آن فقط 10 ثانیه وقت داده می شود. در یک عکس، در میان تعداد زیادی جغد، گربه ای پنهان شده است و در عکس دیگر پاندا پنهان شده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید