خراسان/ قائم مقام وزارت بهداشت اعلام کرده: «آمار خودتجویزی در بین دانشجویان ۶۷ درصد، در خانوارهای ایرانی ۳۶ درصد و در بین سالمندان ۶۸ درصد گزارش شده است.» بد نیست بدانید «خودتجویزی» مرحله‌ای است پس از خوددرگیری، که شخص با خودتشخیصی، خوددرمانی را روی جراحت‌های درگیری‌ با خودش آغاز می‌کند و بعد هم سراغ خودتجویزی می‌رود! این که این آمار بین دانشجویان و سالمندان بیشتر است هم حتما ارتباطی با وضعیت تحصیل مثل گرانی شهریه‌ها، نبود کیس مناسب ازدواج در دانشگاه، وضعیت غذای سلف سرویس، امید به آینده شغلی و همچنین سطح درآمد بازنشستگان و سالمندان دارد. همچنین این که آقای قائم مقام گفته: «داروهای ضد درد، قطره چشم و آنتی بیوتیک‌ها بیشترین میزان را در بین داروهای خودتجویزی دارند» نیز دلیلی بر همین توضیحات ماست که دانشجویان برای کاهش دردهای روحی و جسمی امتحانات و چک‌های شهریه و شکست‌های عشقی و سالمندان هم برای افزایش دید چشم و واکسینه شدن برابر خرج‌های سر پیری و غرهای عیال و نق‌ها ی نوه و نتیجه‌ها، از این داروها استفاده می‌کنند!البته آقای قائم مقام در ادامه توضیح داده: «ایرانیان به دلیل هزینه‌های پزشکی زیاد، مسائل مربوط به حمل و نقل، دسترسی آسان به داروهای نسخه‌ای، احساس رفاه، خودتشخیصی علایم بیماری، نسخه‌های قدیمی تجویز دارو، ناآگاهی، فرهنگ و مسائل اجتماعی و اقتصادی به خودتجویزی دارو روی آورده‌اند» که به نوعی تایید گمانه زنی‌های ماست، به جز گزینه «احساس رفاه»که متوجه ارتباط اش نمی‌شویم. یعنی مثلا به دلیل هزینه بالای ویزیت، داشتن نسخه قدیمی پدربزرگ مرحوم ، دور بودن درمانگاه و ترافیک، بیمار احساس رفاه می‌کند، خودش تشخیص می‌دهد و برای بهبود کیست روده‌اش، دچار خودتجویزی قطره چشم می‌شود؟ واقعا که هیچ‌کس از کار ما سر درنمی‌آورد، حتی خودمان!

علیرضا کاردار

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید