خراسان/ به سبکی پر است ولی هیچ کس حتی قوی ترین مردان هم نمی توانند آن را برای مدتی طولانی نگه دارند.

پاسخ معمای سبک اما قوی:
نفس

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید