خراسان/ در ادامه 4 شکل می بینید که هیچ مفهوم خاصی ندارند و شما باید بر اساس ظاهرشان تصویر بعدی را از بین ۴ گزینه زیر حدس بزنید!

پاسخ معمای شکل های نامفهوم:
جواب گزینه 4 است. چون در شکل های بالا اعداد 1،2،3 و 4 را درکنار تصویر قرینه شان می بینیم. پس در ادامه باید عدد 5 و قرینه اش را انتخاب کنیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید