شهر حدیث/ امام على علیه ‏السلام :
از گناهان باز ایستید و نفْس هاى خود را از آنها باز دارید ؛ زیرا بدبخت کسى است که عنان خود را در عرصه گناهان رها سازد .

غرر الحکم : 4499 منتخب میزان الحکمة : 300

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید