آخرین خبر/ این عکبوت عجیب روی پشتش طرحی شبیه صورت آدم فضایی ها دارد و یک خانم چینی از اون به عنوان حیوون خونگی نگهداری میکنه!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید