آخرین خبر/ این یجچال طبیعی در سیبری قرار دارد و توسط جنگل و مراتع سرسبز احاطه شده است

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید