ایران/ طراح مد و دوستدار ماهی های «گولد فیش » برای یک ماهی بیمار کمربند محافظ ساخت تا بتواند راحتت تر در آکواریوم شنا کند «هنری کیم» می گوید یکی از 20 «گولد فیش » آکواریومش در سئول بیمار بوده و به همین دلیل وی برای این حیوان خانگی اش یک کمربند محافظ ساخته تا راحت تر شنا کند و بتواند مدت زمان بیشتری زنده بماند.تصویر طراحی و ساخت این کمربند سوژه بسیاری از رسانه ها شده است

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید