ایران/ زیست شناسان مالزی لاک پشت دوسر تازه متولد شده ای را در جزیره «مالبل» در کنار 90 بچه لاک پشت دیگر پیدا کردند.«دیوید مککین» زیست شناس دریایی و مدیر حفاظت از لاک پشتهای دریایی در این باره گفت:« ما هزاران لاک پشت را در این منطقه یافته ایم با این وجود تولد لاک پشت دوسر در این منطقه بسیار نادر است و تاکنون به چنین موردی برخورد نکرده بودیم. این بچه لاک پشت ها جزو گونه لاک پشت های سبز هستند.لاک پشت های سبز یکی از بزرگ ترین لاک پشت های دریایی هستند که عمدتا در آب های گرمسیری و نیمه گرمسیری زندگی می کنند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید