مشرق/ امیرالمومنین امام علی علیه السلام فرمودند:...
پس بنگرید، چگونه بودند «قوم بنی اسرائیل» زمانی که جمعیت‌ها گرد آمده، و اندیشه‌ها با هم و دلها یکسان و دستها یاور هم و شمشیرها کمک یکدیگر و بینش‌ها ژرف و تصمیمات یکی بود، آیا در اطراف زمین بر «شهرهای»، بزرگ و بر همه جهانیان حاکم نبودند؟

"نهج البلاغه، خطبه 192"ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید