باشگاه خبرنگاران/ ماشین جذاب و متفاوتی طراحی و تولید شده است که می‌تواند در هر سطح هموار و ناهمواری به راحتی حرکت کند.
چرخ‌های این خودرو، عملکردی شبیه به پاهای عنکبوت دارند و در هر مسیر، با توجه به میزان ناهمواری، چرخ‌ها نیز تغییر ارتفاع می‌دهند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید