باشگاه خبرنگاران/ امام علی علیه السلام:

اِبذِل لِأَخیکَ دَمَکَ و مالَکَ، و لِعَدُوِّکَ عَدلَکَ و إنصافَکَ، ولِلعامَّةِ بِشرَکَ و إحسانَکَ

جان و مالت را نثار برادرت کن؛ دادگرى و انصافت را به دشمنت ببخش و خوشرویى و احسانت را به عموم مردم

تحف العقول: ۲۱۲

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید