آخرین خبر/ بی نطیر است این لانه سازی زنبور: یک گلوله گِل را تهیه کرده است و آن را به ظرافت و دقیق به لانه اضافه میکند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید