آخرین خبر/ عقاب طلائی با اقتدار کامل و تسلط با پنجه های تیزش در حال خوردن مار به صورت زنده هست

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید