آخرین خبر/ این مرد اهل نیویورک معروف شده یه این که یک ایگونارو به جای کلاه روی سرش میذاره و یک مار رو به جای شال دور گردنش میندازه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید