آخرین خبر/ این راننده چینی در حین رانندگی با میکروفون از داخل ماشینش آواز میخونه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید