آخرین خبر/ زَبّاد یا گربه زباد پستانداری گوشت‌خوار است که در آفریقا و ماداگاسکار، اسپانیا و فرانسه، خاور نزدیک، شبه جزیره عربستان و هند یافت می شود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید