k ١.٣
١

مشرق/ پیرمردی در حال عبور از چهارراهی پر تردد در چین، ماشین‌هایی که با وجود سبز شدن چراغ حرکت نمی‌کنند و در آخر پلیسی که پیرمرد را کول می‌کند!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید