ایران/ 3800 فیلیپینی برای کسب رکورد گینس به صورت همزمان با هم با توپ بسکتبال دریبل زدند.
شرکت کنندگان هر یک با دردست داشتن توپ های بسکتبال دریبل های دیدنی خود را زدند و نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساندند.
دریبل در بسکتبال و فوتبال یک عامل مهم برای نفوذ، حرکت و مانور دادن در اطراف مدافع می‌باشد. هدف اولیه از دریبل ایجاد حرکت و فرصت برای کسب امتیاز می‌باشد؛ و امکان پاس دادن به یک تیم برای کسب امتیاز را نیز می‌دهد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید