آخرین خبر/ ایچی چینونسو، پسربچه 11 ساله نیجریایی؛ خدای روپایی است. او عاشق مسی و رونالدو است و سعی کرده فنون هر دو را ترکیب کرده و در مهارت خود تلفیق کند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید