آخرین خبر/ حالا ما؛ نردبون به دیوار تکیه داده یه نفرم گرفته اش باز هم می افتیم!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید