آخرین خبر/ ما فکر می کردیم عصبانی ترین مردم دنیا هستیم!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید