شهر حدیث/ امام صادق علیه ‏السلام : عبادت ‏کنندگان سه دسته ‏اند گروهى خداوند عز و جل را از ترس عبادت مى‏کنند ، که این عبادت بردگان است ؛ گروهى خداوند تبارک و تعالى را براى ثواب عبادت مى‏کنند ، که این عبادت مزد بگیران است ؛ و گروهى خداوند عز و جل را از سر عشق و محبّت به او عبادت مى‏کنند که این عبادت آزادگان است و این برترین عبادت است .

الکافی : 2 / 84 / 5 منتخب میزان الحکمة : 354

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید