k ١٦
١٤

آخرین خبر/ شیرها همیشه شیر نیستند، خصوصا در برابر کفتارها! شیری که پس از شکار سرش بی کلاه ماند و کفتارها شکارش را خوردند.شیری که پس از مدتها در منطقه حیات وحش «نوبویشو» بوفالویی را شکار کرده بود، با کفتارهای مزاحم روبرو شد اما نتوانست از پس آنها برآید و به همین دلیل نتیجه را واگذار کرد!! و رفت تا کفتارها و بعد لاشخورها شکارش را بخورند!
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید