خراسان/ تا ولوله‌ای در این قوافی می‌شد
در فیش حقوق، پول، کافی می‌شد
با کم شدن چهار صفر از آن کاش
یک صفر به این یکی اضافی می‌شد!


***
ناگهان افسانه و رویا شدی
خط فَقْرا! آرزوی ما شدی
فیش ما مثل سه‌چرخه می‌رود
تو ولی گویا فضاپیما شدی!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

بلد
بلد آگهی