آخرین خبر/ باغ و دریاچه هنر در مجموعه اراضی عباس آباد با حضور شهردار افتتاح شد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید