باشگاه خبرنگاران/ در این ویدئو مشاهده می‌کنید که پسر بچه چگونه از اسکوتر سر می‌خورد و بدون کنترل تا وسط خیابان می‌رود. والدین وی با موتور او را در کنار خیابان همراهی می‌کردند و پسر بچه آرام مشغول بازی بود که ناگهان کنترلش را از دست می‌دهد و به زمین می‌افتد و همراه اسکوتر به وسط خیابان سر می‌خورد و تا نزدیکی خودروی در حال حرکت می‌رود. در این حادثه چیزی نمانده بود که او زیر چرخ‌های خودرو له شود که راننده ترمز می‌کند و پدر موتور سوارش او را از زمین بلند می‌کند.کاربران پس از انتشار ویدئو در فضای مجازی نجات پسر بچه را یک معجزه می‌دانند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید