خراسان/ در سال 1999، وقتی «دن استیونسون» ساکن اوکلندِ کالیفرنیا از کمک پلیس ناامید شد، دست به کار خلاقانه و عجیبی زد. محله اوکلند همیشه پر از زباله و محل رفت و آمد قاچاقچیان و خلافکاران بود. دن بارها و بارها به پلیس زنگ زد ولی کسی کاری نکرد. دن هم در اوج ناامیدی با این که آدم مذهبی نیست، یک مجسمه بودای نیم‌متری در کنار تقاطع محله گذاشت، با این امید که انرژی فضا کمی تغییر کند. اما اتفاقی که افتاد خارج از تصور او بود. به مرور زمان، نه‌تنها زباله کمتری در محل ریخته شد، بلکه به گفته پلیس آمار جرم و جنایت در محله را هم به طور چشمگیری کاهش داد. اتفاقی که تا همیــن امروز ادامه دارد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید