آخرین خبر/ اسب نژاد فریزین، از نژادهای بومی کشور هلند، متعلق به منطقه و استانی بنام فریزلاند، از کشور هلند در شمال قاره اروپا می باشد.

بلندی قد این نژاد بین 157 سانتی متر تا 175 سانتی متر می باشد و با توجه به اندازه این اسب، می توان گفت اسبی مطلوب، چابک و زیرک در نوع خود است. در گذشته از این اسب در امور مربوط به کشاورزی و جنگ، مخصوصا جنگ هایی بین اروپاییان و در جنگ های زرهی استفاده می شده اند. امروزه از این اسب در کنار سواری راحت و آرام، در مسابقات زیبایی و درساژ، تفریح و ورزش، تولید مثل و در بعضی مواقع ترکیبی از این موارد استفاده میشوند.

یکی از مشخصه های بارز این نژاد رنگ مشکی آن است، که از دیگر نژادها این اسب را متمایز می نماید. اما در بعضی مواقع به رنگ بلوطی، یا خرمایی نیز دیده می شوند. در این نژاد بندرت میتوان با یک نشان سفید مشاهده نمود. اما تنها اسب هایی کاملا مشکی و یا با یک نشان کوچک سفید بر روی صورت در سازمان بین المللی اسب فریزین KFPS ثبت خواهند شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید