خراسان/ چینی: مردی که کوه را از میان برداشت، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه‌ها کرد.
مراکشی: شتر کوهان خودش را نمی‌بیند اما کوهان همسایه اش را به خوبی مشاهده می‌کند.
فرانسوی: زن و پرنده بدون آن که به عقب برگردند، می‌توانند ببینند.
آفریقایی: اگرچه دریا آرام است، ممکن است تمساحی در زیر آب کمین کرده باشد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید