شهر حدیث/ امام صادق علیه‏ السلام :
راسـت یـا دروغ بـه خـدا سوگند مخورید ؛ زیرا خداوند عز و جل مى‏فرماید : «و خدا را وسیله سوگندهاى خود قرار مدهید» .

الکافی : 7 / 434 / 1 منتخب میزان الحکمة : 164

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید