ایران/ باستان شناسان نیوزلندی با کشف اسکلت پنگوئن های 66 میلیون ساله اعلام کردند که اندازه این پنگوئن ها بسیار بزرگ بوده و در ابعاد انسان های امروزی بودند.
وزن این پنگوئن ها 175 پوند- 80 کیلوگرم- و بسیار قد بلند بوده و از پنگوئن های امپراتور نیز بسیار بزرگ تر بوده اند.
فسیل این پنگوئن ها سال گذشته در ساحل نیوزلند پیدا شده و از آن زمان تاکنون دانشمندان در حال انجام تحقیقات بر این فسیل ها بوده اند.
بنا بر یافته های بدست آمده پنگوئن های غول پیکر در دوره «پالئوسن » می زیسته و تلاش می کردند تا خود را با شرایط محیط زیست اطرافشان وفق دهند.
دکتر « پاول اسکفیلد » ازموزه تاریخ طبیعی کانتربری بیان کرد که 66 میلیون سال پیش شرایط زیست محیطی نیوزلند بسیارمتفاوت بوده و به همین دلیل پنگوئن ها بسیار بزرگتر و قوی تر از پنگوئن های امروزی بوده و قدشان به اندازه قد انسان بوده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید