باشگاه خبرنگاران/ یک موتورسوار حرفه ای پس از یکسال تمرین سرانجام توانست از روی یک هواپیما بپرد.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید