k ١٤
٩

آخرین خبر/ کروکودیل ها در هنگام گرسنگی بسیار خطرناک می شنود به حدی که همنوع خود را نمی شناسند. آن ها بعد از گاز گرفتن طعمه به دور خود می چرخند تا آن عضو را از بدن جدا کنند!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید