k ٢.٣
٠

آخرین خبر/ هنگامی که زن باردار به همراه همسرش در حال خرید از یک کامیون در کنار جاده بودند، حادثه ای رخ داد ولی این دو تن به طور معجزه آسایی آسیب ندیدند!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید