آخرین خبر/ خیلی مواظب لقمه حرام باشید.
حاج آقا هاشمی نژاد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید