خراسان/ آتش نشان‌ها برای ورودی خانه زنی که به‌واسطه معلولیت با ویلچر رفت و آمد داشت، راه ساختند. یک گروه از آتش نشانان اهل میزوری، در وقت آزادشان برای زنی که نمی‌توانست راه برود مسیر رفت و آمد ساختند. این زن که به دلیل خرابی مسیر، برای رفتن به خانه اش دچار دردسر شده و روی زمین افتاده بود به آتش نشانی زنگ زد. آتش نشان‌ها بعد از این که وضعیت زن را دیدند، چندین روز وقت گذاشتند تا راه و رمپ مناسب برای خانه این زن بسازند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید