آخرین خبر/ اینم یه تفریح بسیار جالب در ژاپن!ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید