آخرین خبر/ استخوانها و بقایای پانصد ساله دختر بچه ای از عصر امپراطوری اینکاها پس از ۱۲۹ سال به زادگاهش یعنی بولیوی منتقل شد

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید