آخرین خبر/ پاره شدن کابل دستگاه شهربازی درست قبل از روشن شدن آن در فلوریدا

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید